ارتباط با ما

مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات شما بزرگواران هستیم.

نشانی:

دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، خیابان مستوفی، کوچه ۱۵/۱

کارخانه: زنجان، ابهر، شهرک صنعتی شریف،

خیابان صنعت پنجم، خیابان تندیس پنجم

تلفکس: ۸۸۱۰۷۵۳۶

Email: info.elsagreenfood@gmail.com
Web: elsagreenfood.com

نشانی:

دفتر مرکزی: خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، خیابان مستوفی، کوچه ۱۵/۱

کارخانه: زنجان، ابهر، شهرک صنعتی شریف،

خیابان صنعت پنجم، خیابان تندیس پنجم

تلفکس: ۸۸۱۰۷۵۳۶

Email: info.elsagreenfood@gmail.com
Web: elsagreenfood.com

FIND US

OPEN MAP